Information och inbjudningar om kommande NAJK träffar.


Söndag 22 Mars 2020

Skelleftehamn

Start: 11:00

Vanliga Föreningslokalen i Skelleftehamn

Temaförslag: Ståltåg
Hela ståltåg, eller tåg där vagn som transporterar stål ingår. 
Sluten vagn eller öppen med synlig Stål-last.

Väl mött!