Information och inbjudningar om kommande NAJK träffar.Under planering

Umeå, Skelleftehamn och Luleå.

Start: ja visst 

Besök i Umeå, Skelleftehamn och Luleå under hösten och vintern är under planering.

När datum bestämts uppdateras programmet.

Det kommer och bli en mycket intressant dag!

Väl mött!