Besök på Exploratoriet, Skellefteå 19 maj 2019 (bildgalleriet)


Vi blev inbjuden på ett besök på Exploratoriet, på Nordanområdet i Skellefteå för att få titta på lokalen
för en framtida utställning om Norrbotniabanan.

Det gavs en mängd information om det projektet och vi fick möjlighet och ställa frågor och komma med synpunkter och förslag.
Tack till Staffan som är vår mellanhand och till dom två trevliga herrarna från Exploratoriet för rundvandringen.

Informationsmötet. Staffan pratar och berättar om projektet och visar bildsvep.
Vi hade även gott under mötet att få flika i med både frågor, kommentarer och synpunkter. 


Sedan såg vi utrymmet för den framtida banan.
Först från undre planet.


Sedan från där man ska stå och se den färdiga banan. 
Har man mycket luft, bygg då en modelljärnväg, bra tanke tycker jag!

Tack för en trevlig dag.....