Träff i Skellefteå 30 oktober 2011 (bildgalleriet) Vi träffades i MHF källarlokal i centrala Skellefteå. (MHF = Motorförarnas Helnykterhetsförbun) Det körde med modelltåg, snackades modeller och fullskala, men även ett informationsmöte om förening/moduler avhandlades. Modeller synas. Digitalsystemet för växelströmsbanan beskådas. Sedan dags för informationsmöte med idéer förslag och synpunkter i ämnet förening och moduler. Sedan kördes det med lite tåg.